Livsstilsanalys

Livsstilsanalys 75 minuter

Boka ett Livsstilssamtal hos oss så gör vi tillsammans en nulägesanalys av din hälsa och lägger upp en strategi för hur du ska gå tillväga för att bli friskare, piggare och må bättre i vardagen.
Som individer bombarderas vi med information om livsstil och hälsa i medierna – vad man ska äta och hur man ska träna för att må bra. Överallt finns goda råd och tips. Många är pålästa men det är inte alltid lätt att veta vad som passar bäst i ens egen situation.
Även om de flesta har kunskapen så är det viktigt att få den bekräftad med mätningar, men framförallt att få möjlighet att diskutera med en expert.

Vi tittar på följande parametrar:

  •  Kosten
  • Blodtrycksmätning ingår i livsstilsanalysen
  •  Sömn och stress
  •  Motion
  •  Mätning av blodsocker
  •  Mätning av blodfetter HDL och kolesterol (behöver inte vara fastande)
  •  Blodtrycksmätning
  • Midjemått 
Kroppsmätning med Tanitavåg som mäter:
  • Benmassa, muskelmassa, kroppsfett, kroppsvätska, visercalt fett, fysiska formen, basal metabolism, ämnesomsättningen i förhållande till ålder


 


PRIS: 75 min a 1099 kr utan Blodfettsprov 899 kr

Vägning med Tanitavåg PRIS: 450 kr

Provtagning blodsocker och blodfetter PRIS: 399 kr