Hälsokontroll med konditionstest

  

Vill du göra en allmän avstämning av hälsan rekommenderas detta paket. Du får alla provsvar vid besökstillfället.
 

 

  • Konditionstest på på crosstrainer 
  • Blodanalys  (blodsocker och kolesterol, triglyserider, HDL, LDL)
  • Blodtryck
  • Vikt och BMI
  • Mäter kroppsmätning med Tanitavåg:
  • Benmassa, muskelmassa, kroppsfett, kroppsvätska, visercalt fett, fysiska formen, basal metabolism, ämnesomsättningen i förhållande till ålder
  • Blodtryck och puls
  • Midjemått
  • Lungfunktionstest

60 minuter Pris: 999kr