Hälsokontroll liten

Hur mår kroppen?  Hur är din hälsostatus? 
Genom ett blodprov ( stick i fingret) får du svar inom 10 minuter.
Hälsotest utförs av leg. sjuksköterska.
Blodanalys  (blodsocker och kolesterol, triglyserider, HDL, LDL)
Blodtryck
Vikt och BMI
Mäter kroppsmätning med Tanitavåg:
Olika vävnader i kroppen leder ström olika fort, vilket gör att det går att skicka ström genom kroppen för att mäta kroppskompositionen. Det räcker att du ställer dig på vågen barfota och väntar i några sekunder tills du får resultatet. 
Resultaten är inte 100 procent tillförlitliga, men de kan ge en ungefärlig uppfattning och definitivt visa dig om du är på väg åt rätt håll

 Vi mäter Benmassa, muskelmassa, kroppsfett, kroppsvätska, visercalt fett, fysiska formen, basal metabolism, ämnesomsättningen i förhållande till ålder
Blodtryck och puls
Midjemått
Lungfunktionstest
Pris 849 kr