Välkommen

Boka en givande föreläsning om de senaste  rönen inom kost och hälsa.

Kostföreläsningar för idrottsföreningar ger barn och unga en förståelse för kostens betydelse då många slarvar med kosten.

Boka en HLR-utbildning privat med dina vänner eller för ditt företag.