Förbättrad effektivitet och hälsa på företaget

Ellens Kost och Hälsa erbjuder allt ifrån inspirerande föreläsningar, kurser, hälsotester och personliga konsultationer.
Föreläsningar
Boka en inspirerande kostföreläsning!
De anställda får nycklar till rätt kost som ger energi och effektivitet under hela arbetsdagen!
Inspirerade föreläsningar inom kost, motion, hälsa och välbefinnande. Föreläsningarna skräddarsys efter era önskemål.


Kom och lär dig mer om hur det egentligen funkar mellan maten, kroppen och hjärnan så märker du att det inte alls är svårt att äta smartare och få bättre resultat. Att äta lite bättre leder ofta till att vi mår mycket bättre. Små förändringar i kosten ger bättre resultat än vad vi tror. Vi blir piggare, friskare, mår bättre och orkar mer. Under fördraget delar Ellen med sig av sina bästa tips för ett längre, lättare liv, med minskat sötsug och mer energi. Du får enkla, effektiva kostråd att förankra i din egen vardag. Du får även med dig massor av inspiration och peppning som ger dig kraft till en positiv förändring.

Exempel på föreläsningar:
•Grundläggande näringslära – om kostens betydelse för vår hälsa och välmående
•Hur väljer jag rätt i dietdjungeln?
•Blodsockerblues- lär dig att äta regelbundet och undvik trötthet och sockersug
•Kosten kan förebygga ohälsa
•Bästa kosten för barn
•Skiftarbete och hälsa
•Kost för idrottare

Hälsotest/Livsstilsanalys
Med en livsstilsanalys synliggör vi medarbetarnas hälsa i nuläget. Vi upptäcker eventuella riskfaktorer och motiverar till god hälsa.
En livsstilsgenomgång ger dig motivation och kunskap för att förebygga framtida sjukdomar med sunda levnadsvanor. Stora förbättringar kan oftast ske genom ganska små förändringar.
Du får en grundläggande förståelse för dina levnadsvanor, innan besöket fyller du i en enkät med frågor som rör: fysisk aktivitet, sömn, stress, kost, tobak och alkohol.
I Hälsotestet ingår Kontroll av blodfetter, glukos, blodtryck, buk-mått PEF, minispirometri (lungfunktionstest), vägning på tanitavåg och BMI
 

Fimpa dig fri i dag!

Vi erbjuder grupper eller enskild konsultation för rökstopp efter beprövad metod där man arbetar med:
– andra vanor och beroendet där du praktisk och mentalt förbereder sig inför rökstoppet.
– med MI (motiverande samtalsmetod) coacher vi dig genom rökstoppet.
-hjälp med nikotinhjälpmedel, vi ger råd och stöd till rätt preparat och dos.
– du lär du dig att ta hand om dig själv på bästa sätt efter rökstoppet och att leva gott utan tobak.
Kursen är under 12 veckor med totalt 6 träffar a 1 timma med samma kursledare.
Vid rökstopp kan du använda Actiway.

 Gruppträning på ditt företag!

Träning på arbetstid minskar sjukdomsfrånvaron, ökar effektiviteten och vi känslan på jobbet. Vi erbjuder funktionell core eller cirkelträning.
 Funktionell Core: styrker ryggen och hela bålen, samt förbättrar rörlighet, balans och koordination.
Cirkelträning: Förbättrar kondition och styrka.

Kontakta oss